KES ON TEIST TÄPSUSKÜTT JA KES MITTE NII TÄPNE KÜTT?

Kus, kuidas ja kellega?
Kus?
Kõrgekalda Puhkemaja metsas. Kuidas?
Vibuga metsas.
Kõik saab alguse kogunemisega Kõrgekalda Puhkemaja territooriumil, kus instruktor tutvustab Teile ohutusreegleid (s.h ka paberkandjal), vibu käsitlemist, käitumist laskealal ja viburajal. Reeglitega nõustumisel sõlmitakse kliendiga kasutusleping ja suundutakse osalejatega statsionaarsesse laskekoridori, kus instruktori juhendamisel saavad kõik osalejad harjutada kohapealt vibuga laskmist ja märgi tabamist. Veendununa kõigi vibu käsitlemisoskuses liigutakse edasi rajale, kus on üles seatud märklauad või topised, millede tabamise punktid märgib instruktor tabelisse ja hiljem nende põhjal seltskonna parima selgitab.
Kogu raja läbimiseks alates ohutusreeglitest kuni tunnistuse saamiseni on arvestatud teenuse kestvuseks 2 tundi.Kellega?
Perega, sõpradega, … !
Teenust saavad kasutada nii lapsed, naised kui mehed.
Väidetavalt pidid naised olema täpsemad kütid, kuid kas ka täpsuskütid?
Selle selgitame välja koos Teiega Viburajal.Hinnad:
Vibuga metsas alates 17.- osaleja
Grupi min 4in (või 60.-)
Grupi max 10in

Võta meiega ühendust

Millist puhkust soovite